Archiwa tagu: orgbud

Bazy cen jednostkowych

Jest już nowy rok, a wraz z nim pojawiła się w firmach budowlanych potrzeba uaktualnienia bazy cenowej. Taka baza jest potrzebna przy kosztorysowaniu do odpowiedniej wyceny planowanych robót budowlano-montażowych i nie tylko. W oparciu o popularne cenniki przygotowuje się oferty oraz kosztorysy inwestorskie, dlatego niezwykle ważne jest aby posiadana baza miała aktualne ceny.

Popularne na rynku bezy cen, takie jak Sekocenbud, Intercenbud czy Orgbud Serwis są aktualizowane raz na kwartał, dzięki czemu mając wykupiony abonament otrzymujemy najaktualniejsze ceny na płycie CD. Takie cenniki elektroniczne można importować do programów kosztorysowych, współpracują one m.in. z programami Norma i Zuzia.

Kosztorysowanie robót w oparciu o cenniki jest wygodne, ale należy wziąć poprawkę na fakt, że zawierają one ceny średnie, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistej stawce wykonania danej pracy. Region warszawski jest tradycyjnie droższy od pozostałych i zastosowanie cen średnich nie odzwierciedla realnych kosztów ponoszonych przez firmę. Dobrym zwyczajem jest wykorzystywanie baz cenowych raczej do ogólnych szacunków niż do  szczegółowych kalkulacji.