Archiwum kategorii: kostorysowanie

Do czego służą katalogi nakładów rzeczowych?

Głównym źródłem wiedzy kosztorysantów o normatywach robocizny czy materiałów są katalogi nakładów. Mają one jednak swoje wady.

Przeglądając kosztorysy wykonywane czy to przez inwestorów czy to przez wykonawców widzimy w tabeli kolumnę opisaną najczęściej jako podstawa lub kod pozycji. W tej kolumnie można znaleźć dziwaczy zapis np: KNR-W 2-02 0305-04 – jest to wskazanie źródła katalogowego wycenionej pozycji.

W podanym przypadku jest to katalog KNR 2-02 wydanie Wacetobu, tablica nr 5 z rozdziału 3 i w końcu 4 kolumna w tej tablicy. Dysponując katalogiem możemy sprawdzić zatem, że tak opisana praca dotyczy ułożenia elementów ścian nośnych w odpowiedniej technologii.

Kosztorysant który musiał skosztorysować tę pracę skorzystał z gotowego źródła, które wskazało mu ile czasu i jakie materiały będą potrzebne do zrealizowania ściany. Mając informacje z katalogu jesteśmy już tylko o krok od określenia ceny w oparciu o stawki robocizny, materiałów i sprzętów.

Widać więc że katalogi są bardzo dobrym źródłem wiedzy dla kosztorysantów, ale też np. dla projektantów. Maja jednak jedna wadę.

Niestety wiele katalogów dotyczy technologii, które współcześnie już nie są wykorzystywane lub są przestarzałe. Wydawcy katalogów obecnie nie dokonują aktualizacji norm, technologii czy materiałów i w wielu przypadkach niestety trzeba normy ich zużycia określać samodzielnie lub korzystać innych mniej wygodnych źródeł.

Importowanie PDFów do programu Norma

Program kosztorysowy powinien mieć możliwość importowania plików PDF. Bez tego bardzo utrudnione jest edytowanie dokumentów – przedmiarów czy kosztorysów, które otrzymujemy od naszych współpracowników.

Norma EXPERT jako nowoczesny program kosztorysowy umożliwia importowanie każdego rodzaju PDF. Dokumenty te mogą być bowiem udostępniane w formie skanowanego PDF lub drukowanego PDF. Skanowane PDFy niestety mogą być słabszej jakości utrudniając ich zaimportowanie.

Pozostałe programy z serii Normy też mają opcje importowania plików PDF. Ale z pewnymi ograniczeniami. Otóż Norma PRO w podstawowej funkcjonalności importuje jedynie druki, a skany za dodatkową opłatą. Norma STANDARD natomiast domyślnie w ogóle nie posiada tej funkcjo zaimplementowanej, a po dodatkowej opłacie można wczytywać tylko wydruki.

Bazy cen jednostkowych

Jest już nowy rok, a wraz z nim pojawiła się w firmach budowlanych potrzeba uaktualnienia bazy cenowej. Taka baza jest potrzebna przy kosztorysowaniu do odpowiedniej wyceny planowanych robót budowlano-montażowych i nie tylko. W oparciu o popularne cenniki przygotowuje się oferty oraz kosztorysy inwestorskie, dlatego niezwykle ważne jest aby posiadana baza miała aktualne ceny.

Popularne na rynku bezy cen, takie jak Sekocenbud, Intercenbud czy Orgbud Serwis są aktualizowane raz na kwartał, dzięki czemu mając wykupiony abonament otrzymujemy najaktualniejsze ceny na płycie CD. Takie cenniki elektroniczne można importować do programów kosztorysowych, współpracują one m.in. z programami Norma i Zuzia.

Kosztorysowanie robót w oparciu o cenniki jest wygodne, ale należy wziąć poprawkę na fakt, że zawierają one ceny średnie, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistej stawce wykonania danej pracy. Region warszawski jest tradycyjnie droższy od pozostałych i zastosowanie cen średnich nie odzwierciedla realnych kosztów ponoszonych przez firmę. Dobrym zwyczajem jest wykorzystywanie baz cenowych raczej do ogólnych szacunków niż do  szczegółowych kalkulacji.