Archiwum kategorii: kostorysowanie

Firmy budowlane jak wszystkie inne stają przed problemem odpowiedniego zarządzania zasobami i procesami, które zachodzą w firmie. Odpowiednie oprogramowanie pozwala na usprawnienie tych kwestii, ale mimo to wciąż niewiele przedsiębiorstw korzysta z narzędzi komputerowych, które są dostępne.

Systemy ERP

Różne branże to różne problemy i procedury, ale dobry program można zawsze dostosować do wymagań klienta. Takim programem jest system klasy ERP enova365, dzięki któremu można usprawnić niemal każdą dziedzinę funkcjonowania przedsiębiorstwa. System enova dzięki swojej modułowej budowie będzie się sprawdzał zarówno w firmach małych ja i dużych, ponieważ wdrożyć można go w takim zakresie w jakim życzy sobie firma-klient. W przypadku budowlanki najczęściej wdrożenie dotyczy zakresu księgowości i budżetowania inwestycji, choć dokładając kolejne moduły możemy również ułatwić pracę np. działu kadr.

Oprogramowanie do kosztorysowania

Niezależnie od systemu ERP w firmie budowlanej niezbędne jest oprogramowanie kosztorysowe. Posiadanie go to w zasadzie konieczność, ponieważ rywalizując o zlecenia należy przedstawić kalkulację oferty, zrobienie której w przypadku branży budowlanej wymaga wyjątkowej uwagi i rzetelności. Dlatego warto postawić na program typu Norma PRO, który co prawda sam nie wyliczy oferty, ale odpowiednio użytkowanie znacznie skróci czas jej przygotowania. Program kosztorysowy Norma pozwala na pracę z dostępnymi bazami cen robót i RMSów oraz posiada bogatą listę katalogów normatywnych, które wciąż są podstawą ustalania czasochłonności (i co za tym idzie cen) w budownictwie.

Programy do kontroli realizacji

Kolejny program na liście must-have branży budowlanej to system do zarządzania projektami. Na rynku jest kilka programów realizujących tę funkcję, z których najpopularniejszy jest MS Project. Tego typu system pozwala na kontrolę inwestycji w trakcie realizacji pod kątem terminów, kosztów i zasobów. Wprowadzając na bieżąco informacje o postępach prac, będziemy w stanie śledzić ewentualne opóźnienia, przeciążenia lub inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na brak powodzenia inwestycji. Wczesna wiedza pozwoli użytkownikowi odpowiednio zareagować, co w przypadku branży budowlanej, gdzie prowadzi się skomplikowane, kosztowne i rozłożone w czasie inwestycje , jest niewątpliwą zaletą.

Programy CAD

Listę programów które każda firma budowlana powinno posiadać zamykają narzędzia CAD, czyli systemy do tworzenia i edytowania projektów. Każdy w branży na pewno słyszał o programie AutoCAD, który wyznacza jakość w zakresie tego typu aplikacji. Ale nie każdego niestety na ten program stać – szczęśliwie są użyteczne zamienniki np. program CADRysunek produkcji firmy Athenasoft. Jest oprogramowanie wystarczające do podstawowego szkicowania i rozrysowywania projektów, nie tylko prostych, ale też bardziej skomplikowanych.

Jak widać budownictwo nie tylko łopatą i kielnią stoi. Nowoczesny budowlaniec musi również sprawnie posługiwać się narzędziami komputerowymi, przygotowując i zarządzając prowadzone inwestycje.

Do czego służą katalogi nakładów rzeczowych?

Głównym źródłem wiedzy kosztorysantów o normatywach robocizny czy materiałów są katalogi nakładów. Mają one jednak swoje wady.

Przeglądając kosztorysy wykonywane czy to przez inwestorów czy to przez wykonawców widzimy w tabeli kolumnę opisaną najczęściej jako podstawa lub kod pozycji. W tej kolumnie można znaleźć dziwaczy zapis np: KNR-W 2-02 0305-04 – jest to wskazanie źródła katalogowego wycenionej pozycji.

W podanym przypadku jest to katalog KNR 2-02 wydanie Wacetobu, tablica nr 5 z rozdziału 3 i w końcu 4 kolumna w tej tablicy. Dysponując katalogiem możemy sprawdzić zatem, że tak opisana praca dotyczy ułożenia elementów ścian nośnych w odpowiedniej technologii.

Kosztorysant który musiał skosztorysować tę pracę skorzystał z gotowego źródła, które wskazało mu ile czasu i jakie materiały będą potrzebne do zrealizowania ściany. Mając informacje z katalogu jesteśmy już tylko o krok od określenia ceny w oparciu o stawki robocizny, materiałów i sprzętów.

Widać więc że katalogi są bardzo dobrym źródłem wiedzy dla kosztorysantów, ale też np. dla projektantów. Maja jednak jedna wadę.

Niestety wiele katalogów dotyczy technologii, które współcześnie już nie są wykorzystywane lub są przestarzałe. Wydawcy katalogów obecnie nie dokonują aktualizacji norm, technologii czy materiałów i w wielu przypadkach niestety trzeba normy ich zużycia określać samodzielnie lub korzystać innych mniej wygodnych źródeł.

Importowanie PDFów do programu Norma

Program kosztorysowy powinien mieć możliwość importowania plików PDF. Bez tego bardzo utrudnione jest edytowanie dokumentów – przedmiarów czy kosztorysów, które otrzymujemy od naszych współpracowników.

Norma EXPERT jako nowoczesny program kosztorysowy umożliwia importowanie każdego rodzaju PDF. Dokumenty te mogą być bowiem udostępniane w formie skanowanego PDF lub drukowanego PDF. Skanowane PDFy niestety mogą być słabszej jakości utrudniając ich zaimportowanie.

Pozostałe programy z serii Normy też mają opcje importowania plików PDF. Ale z pewnymi ograniczeniami. Otóż Norma PRO w podstawowej funkcjonalności importuje jedynie druki, a skany za dodatkową opłatą. Norma STANDARD natomiast domyślnie w ogóle nie posiada tej funkcjo zaimplementowanej, a po dodatkowej opłacie można wczytywać tylko wydruki.

Bazy cen jednostkowych

Jest już nowy rok, a wraz z nim pojawiła się w firmach budowlanych potrzeba uaktualnienia bazy cenowej. Taka baza jest potrzebna przy kosztorysowaniu do odpowiedniej wyceny planowanych robót budowlano-montażowych i nie tylko. W oparciu o popularne cenniki przygotowuje się oferty oraz kosztorysy inwestorskie, dlatego niezwykle ważne jest aby posiadana baza miała aktualne ceny.

Popularne na rynku bezy cen, takie jak Sekocenbud, Intercenbud czy Orgbud Serwis są aktualizowane raz na kwartał, dzięki czemu mając wykupiony abonament otrzymujemy najaktualniejsze ceny na płycie CD. Takie cenniki elektroniczne można importować do programów kosztorysowych, współpracują one m.in. z programami Norma i Zuzia.

Kosztorysowanie robót w oparciu o cenniki jest wygodne, ale należy wziąć poprawkę na fakt, że zawierają one ceny średnie, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistej stawce wykonania danej pracy. Region warszawski jest tradycyjnie droższy od pozostałych i zastosowanie cen średnich nie odzwierciedla realnych kosztów ponoszonych przez firmę. Dobrym zwyczajem jest wykorzystywanie baz cenowych raczej do ogólnych szacunków niż do  szczegółowych kalkulacji.