Wszystkie wpisy, których autorem jest EXPkoszt

Aktualizacja do Normy

NOWA WERSJA NORMY!!!

Buduj z głową to popularny wśród posiadaczy Normy kwartalnik, dzięki któremu zachowamy aktualną wersję programu, jak również dowiemy się o wszystkich nowościach na rynku budowlanym. BZG zawiera wiele cennych informacji z dziedziny prawa, jak również wypowiedzi i komentarzy eksperckich z branży budownictwa i kosztorysowania oraz pokrewnych.

Bazy cen jednostkowych

Jest już nowy rok, a wraz z nim pojawiła się w firmach budowlanych potrzeba uaktualnienia bazy cenowej. Taka baza jest potrzebna przy kosztorysowaniu do odpowiedniej wyceny planowanych robót budowlano-montażowych i nie tylko. W oparciu o popularne cenniki przygotowuje się oferty oraz kosztorysy inwestorskie, dlatego niezwykle ważne jest aby posiadana baza miała aktualne ceny.

Popularne na rynku bezy cen, takie jak Sekocenbud, Intercenbud czy Orgbud Serwis są aktualizowane raz na kwartał, dzięki czemu mając wykupiony abonament otrzymujemy najaktualniejsze ceny na płycie CD. Takie cenniki elektroniczne można importować do programów kosztorysowych, współpracują one m.in. z programami Norma i Zuzia.

Kosztorysowanie robót w oparciu o cenniki jest wygodne, ale należy wziąć poprawkę na fakt, że zawierają one ceny średnie, które niekoniecznie odpowiadają rzeczywistej stawce wykonania danej pracy. Region warszawski jest tradycyjnie droższy od pozostałych i zastosowanie cen średnich nie odzwierciedla realnych kosztów ponoszonych przez firmę. Dobrym zwyczajem jest wykorzystywanie baz cenowych raczej do ogólnych szacunków niż do  szczegółowych kalkulacji.

 

Wycena kosztorysowa

Wycena kosztorysu to rzecz krytyczna jeśli mówimy o kosztorysowaniu inwestycji budowlanych. W zależności od sytuacji ta wycena może przybrać różne formy – niektóre kosztorysy wcale nie muszą być bardzo dokładne, ale ważne żeby były przygotowane w sposób odpowiedni.

Podstawą kosztorysu jest przedmiar czyli zestawienie ilości robót, które w ramach danej inwestycji trzeba wykonać. Przedmiar zazwyczaj jest tworzony w biurze projektowym wraz z projektem obiektu i od dokładności przedmiaru, zależy czy koszty inwestycji będą odpowiednio oszacowane przez inwestora i potem przez wykonawców.

Ze względu na to że istnieją dwie kalkulacje wyliczania kosztorysów, dostępne są dwa rodzaje cenników wykorzystywanych przez kosztorysantów. Dla kalkulacji uproszczonej są to cenniki cen jednostkowych zawierające skalkulowaną cenę za jednostkę danej pracy (np. cenę za wykonanie m3 wykopu lub m2 wymurowania ściany). Mnożąc ilość robót przez jej cenę jednostkową szybko mogę oszacować wartość, z zastrzeżeniem, że ceny podawane w cennikach są cenami średnimi krajowymi. Warto pamiętać, że w różnych rejonach kraju te ceny mogą się różnić.

Drugi rodzaj cenników jest przeznaczonym dla kalkulacji szczegółowej i te cenniki zawierają średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętów. Na ich podstawie użytkownik sam może policzyć cenę jednostkową określając samodzielnie wysokość narzutów kosztów pośrednich i zysku. Znowu należy pamiętać, że podawane w cennikach stawki są średnie, a często firmy bazują na konkretnych własnych stawkach zależnych tylko do sytuacji w danym przedsiębiorstwie.

norma pro ciekawe program

Norma PRO to ciekawe narzędzie do kosztorysowania. Program dla firmy budowlanej, który oblicza wartość planowanych do realizacji robót. Programy kosztorysowe to popularne narzędzia używane w wielu firmach z branży budowlanej i nie tylko.

Dobry program kosztorysowy, taki jak Norma PRO powinien być wzbogacony w dodatkowe funkcje jak na przykład możliwość porównywania dwóch kosztorysów  albo możliwość rejestracji wprowadzanych zmian. Ponadto dobry program kosztorysowy to również  funkcja importu danych cenowych z cenników dostępnych na rynku, aby jeszcze wygodniej dokonywać wycen kosztorysowych.

Przygotowywanie kosztorysów w programie Norma PRO jest oparte o bazy katalogów KNR, czy najlepsze źródło wiedzy dotyczące normatywów czasu pracy dla różnych robót budowlanych, remontowych, instalacyjnych itp. Baza katalogów jest na bieżąco aktualizowana, dlatego warto mieć wykupiony abonament na aktualizacje Buduj z Głową – kwartalne wydawnictwo zawierające najnowszą wersję Normy PRO do pobrania.

Program kosztorysowy to niezbędne narzędzie dla każdej firmy wykonującej oferty i uczestniczącej w przetargach budowlanych. Norma PRO dzięki zgodności przygotowania kosztorysów z wszystkimi wymogami prawa jest idealnym programem dla takich przedsiębiorstw.