Miesięczne archiwum: Wrzesień 2017

Do czego służą katalogi nakładów rzeczowych?

Głównym źródłem wiedzy kosztorysantów o normatywach robocizny czy materiałów są katalogi nakładów. Mają one jednak swoje wady.

Przeglądając kosztorysy wykonywane czy to przez inwestorów czy to przez wykonawców widzimy w tabeli kolumnę opisaną najczęściej jako podstawa lub kod pozycji. W tej kolumnie można znaleźć dziwaczy zapis np: KNR-W 2-02 0305-04 – jest to wskazanie źródła katalogowego wycenionej pozycji.

W podanym przypadku jest to katalog KNR 2-02 wydanie Wacetobu, tablica nr 5 z rozdziału 3 i w końcu 4 kolumna w tej tablicy. Dysponując katalogiem możemy sprawdzić zatem, że tak opisana praca dotyczy ułożenia elementów ścian nośnych w odpowiedniej technologii.

Kosztorysant który musiał skosztorysować tę pracę skorzystał z gotowego źródła, które wskazało mu ile czasu i jakie materiały będą potrzebne do zrealizowania ściany. Mając informacje z katalogu jesteśmy już tylko o krok od określenia ceny w oparciu o stawki robocizny, materiałów i sprzętów.

Widać więc że katalogi są bardzo dobrym źródłem wiedzy dla kosztorysantów, ale też np. dla projektantów. Maja jednak jedna wadę.

Niestety wiele katalogów dotyczy technologii, które współcześnie już nie są wykorzystywane lub są przestarzałe. Wydawcy katalogów obecnie nie dokonują aktualizacji norm, technologii czy materiałów i w wielu przypadkach niestety trzeba normy ich zużycia określać samodzielnie lub korzystać innych mniej wygodnych źródeł.