Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

Wycena kosztorysowa

Wycena kosztorysu to rzecz krytyczna jeśli mówimy o kosztorysowaniu inwestycji budowlanych. W zależności od sytuacji ta wycena może przybrać różne formy – niektóre kosztorysy wcale nie muszą być bardzo dokładne, ale ważne żeby były przygotowane w sposób odpowiedni.

Podstawą kosztorysu jest przedmiar czyli zestawienie ilości robót, które w ramach danej inwestycji trzeba wykonać. Przedmiar zazwyczaj jest tworzony w biurze projektowym wraz z projektem obiektu i od dokładności przedmiaru, zależy czy koszty inwestycji będą odpowiednio oszacowane przez inwestora i potem przez wykonawców.

Ze względu na to że istnieją dwie kalkulacje wyliczania kosztorysów, dostępne są dwa rodzaje cenników wykorzystywanych przez kosztorysantów. Dla kalkulacji uproszczonej są to cenniki cen jednostkowych zawierające skalkulowaną cenę za jednostkę danej pracy (np. cenę za wykonanie m3 wykopu lub m2 wymurowania ściany). Mnożąc ilość robót przez jej cenę jednostkową szybko mogę oszacować wartość, z zastrzeżeniem, że ceny podawane w cennikach są cenami średnimi krajowymi. Warto pamiętać, że w różnych rejonach kraju te ceny mogą się różnić.

Drugi rodzaj cenników jest przeznaczonym dla kalkulacji szczegółowej i te cenniki zawierają średnie stawki robocizny, materiałów i sprzętów. Na ich podstawie użytkownik sam może policzyć cenę jednostkową określając samodzielnie wysokość narzutów kosztów pośrednich i zysku. Znowu należy pamiętać, że podawane w cennikach stawki są średnie, a często firmy bazują na konkretnych własnych stawkach zależnych tylko do sytuacji w danym przedsiębiorstwie.