Harmonogram a niepogoda

kosztorysowe

Budowa w niepogodę..

Nie jeden raz zapewne mijaliście w pośpiechu budowę podczas opadów deszczu i zastanawialiście się dlaczego pomimo ulewy pracują tam ludzie…?? Jaki to ma sens?

Otóż wszystkiemu winny jest harmonogram prac. Jeśli stan faktyczny wyprzedza (a dzieje się to niezwykle rzadko) planowe etapy budowy wtedy mogą się zdarzyć postojowe ze względu na fatalne warunki atmosferyczne. Zdecydowanie częściej jednak prace mimo opadów muszą posuwać się naprzód, nawet jeśli będą wykonywane wolniej.

Szczególnie wiele kontrowersji pojawia się przy murowaniu podczas deszczu. Oczywiście ściany podczas murowania należy chronić przed nadmiernymi opadami, nie można jednak popadać w tym względzie w paranoję. ściany nie są z cukru i byle deszcz ich nie rozpuści. Wyjątkiem jest wyraźne wskazanie producenta, zaprawy, iż tego materiału nie należy używać w czasie deszczu, bo wilgotność ma znaczenie. Sprawdza się nakrycie niedokończonych ścian folią ochronną po zakończeniu dnia pracy bez względu na pogodę oraz najbliższą prognozę dnia następnego. Pozwoli to zabezpieczyć przez nadmierną wilgocią.

Podobne obawy mają właściciele budynków, które dociepla się podczas opadów, czy słusznie?

Jak wyczytać można po obfitych deszczach należy dać ścianą wyschnąć. Ściany zewnętrzne schną dość szybko, również dzięki temu, że oddziaływuje na nie wiatr, który przesusza podmuchami.

Prysznic czy wanna- kosztorys

Długie, relaksujące kąpiele czy krótki orzeźwiający prysznic? Zapewne obie opcje znajdą swoich zwolenników jak i przeciwników. Idealnym rozwiązaniem jest posiadanie wanny oraz prysznica. I tutaj zaznaczę, że zdecydowanie przeciwna jestem combo wanna z prysznicem, bo ani to wanna, ani prysznic.

 

Duży przestronny prysznic wygląda bardzo nowocześnie –  modne stały się prysznice bezbrodzikowe, z odpływem w podłodze. Warto jednak zainwestować w odpływ dobrej klasy z odpowiednią przepustowością, bo jest on montowany na stałe, a dojście do niego będzie wiązało się z demontażem podłogi w kabinie.

Firmy budowlane jak wszystkie inne stają przed problemem odpowiedniego zarządzania zasobami i procesami, które zachodzą w firmie. Odpowiednie oprogramowanie pozwala na usprawnienie tych kwestii, ale mimo to wciąż niewiele przedsiębiorstw korzysta z narzędzi komputerowych, które są dostępne.

Systemy ERP

Różne branże to różne problemy i procedury, ale dobry program można zawsze dostosować do wymagań klienta. Takim programem jest system klasy ERP enova365, dzięki któremu można usprawnić niemal każdą dziedzinę funkcjonowania przedsiębiorstwa. System enova dzięki swojej modułowej budowie będzie się sprawdzał zarówno w firmach małych ja i dużych, ponieważ wdrożyć można go w takim zakresie w jakim życzy sobie firma-klient. W przypadku budowlanki najczęściej wdrożenie dotyczy zakresu księgowości i budżetowania inwestycji, choć dokładając kolejne moduły możemy również ułatwić pracę np. działu kadr.

Oprogramowanie do kosztorysowania

Niezależnie od systemu ERP w firmie budowlanej niezbędne jest oprogramowanie kosztorysowe. Posiadanie go to w zasadzie konieczność, ponieważ rywalizując o zlecenia należy przedstawić kalkulację oferty, zrobienie której w przypadku branży budowlanej wymaga wyjątkowej uwagi i rzetelności. Dlatego warto postawić na program typu Norma PRO, który co prawda sam nie wyliczy oferty, ale odpowiednio użytkowanie znacznie skróci czas jej przygotowania. Program kosztorysowy Norma pozwala na pracę z dostępnymi bazami cen robót i RMSów oraz posiada bogatą listę katalogów normatywnych, które wciąż są podstawą ustalania czasochłonności (i co za tym idzie cen) w budownictwie.

Programy do kontroli realizacji

Kolejny program na liście must-have branży budowlanej to system do zarządzania projektami. Na rynku jest kilka programów realizujących tę funkcję, z których najpopularniejszy jest MS Project. Tego typu system pozwala na kontrolę inwestycji w trakcie realizacji pod kątem terminów, kosztów i zasobów. Wprowadzając na bieżąco informacje o postępach prac, będziemy w stanie śledzić ewentualne opóźnienia, przeciążenia lub inne zagrożenia, które mogą mieć wpływ na brak powodzenia inwestycji. Wczesna wiedza pozwoli użytkownikowi odpowiednio zareagować, co w przypadku branży budowlanej, gdzie prowadzi się skomplikowane, kosztowne i rozłożone w czasie inwestycje , jest niewątpliwą zaletą.

Programy CAD

Listę programów które każda firma budowlana powinno posiadać zamykają narzędzia CAD, czyli systemy do tworzenia i edytowania projektów. Każdy w branży na pewno słyszał o programie AutoCAD, który wyznacza jakość w zakresie tego typu aplikacji. Ale nie każdego niestety na ten program stać – szczęśliwie są użyteczne zamienniki np. program CADRysunek produkcji firmy Athenasoft. Jest oprogramowanie wystarczające do podstawowego szkicowania i rozrysowywania projektów, nie tylko prostych, ale też bardziej skomplikowanych.

Jak widać budownictwo nie tylko łopatą i kielnią stoi. Nowoczesny budowlaniec musi również sprawnie posługiwać się narzędziami komputerowymi, przygotowując i zarządzając prowadzone inwestycje.

Do czego służą katalogi nakładów rzeczowych?

Głównym źródłem wiedzy kosztorysantów o normatywach robocizny czy materiałów są katalogi nakładów. Mają one jednak swoje wady.

Przeglądając kosztorysy wykonywane czy to przez inwestorów czy to przez wykonawców widzimy w tabeli kolumnę opisaną najczęściej jako podstawa lub kod pozycji. W tej kolumnie można znaleźć dziwaczy zapis np: KNR-W 2-02 0305-04 – jest to wskazanie źródła katalogowego wycenionej pozycji.

W podanym przypadku jest to katalog KNR 2-02 wydanie Wacetobu, tablica nr 5 z rozdziału 3 i w końcu 4 kolumna w tej tablicy. Dysponując katalogiem możemy sprawdzić zatem, że tak opisana praca dotyczy ułożenia elementów ścian nośnych w odpowiedniej technologii.

Kosztorysant który musiał skosztorysować tę pracę skorzystał z gotowego źródła, które wskazało mu ile czasu i jakie materiały będą potrzebne do zrealizowania ściany. Mając informacje z katalogu jesteśmy już tylko o krok od określenia ceny w oparciu o stawki robocizny, materiałów i sprzętów.

Widać więc że katalogi są bardzo dobrym źródłem wiedzy dla kosztorysantów, ale też np. dla projektantów. Maja jednak jedna wadę.

Niestety wiele katalogów dotyczy technologii, które współcześnie już nie są wykorzystywane lub są przestarzałe. Wydawcy katalogów obecnie nie dokonują aktualizacji norm, technologii czy materiałów i w wielu przypadkach niestety trzeba normy ich zużycia określać samodzielnie lub korzystać innych mniej wygodnych źródeł.

Importowanie PDFów do programu Norma

Program kosztorysowy powinien mieć możliwość importowania plików PDF. Bez tego bardzo utrudnione jest edytowanie dokumentów – przedmiarów czy kosztorysów, które otrzymujemy od naszych współpracowników.

Norma EXPERT jako nowoczesny program kosztorysowy umożliwia importowanie każdego rodzaju PDF. Dokumenty te mogą być bowiem udostępniane w formie skanowanego PDF lub drukowanego PDF. Skanowane PDFy niestety mogą być słabszej jakości utrudniając ich zaimportowanie.

Pozostałe programy z serii Normy też mają opcje importowania plików PDF. Ale z pewnymi ograniczeniami. Otóż Norma PRO w podstawowej funkcjonalności importuje jedynie druki, a skany za dodatkową opłatą. Norma STANDARD natomiast domyślnie w ogóle nie posiada tej funkcjo zaimplementowanej, a po dodatkowej opłacie można wczytywać tylko wydruki.

więcej o Sekocenbudzie

Na rynku mamy kilkanaście wydawnictw, które zajmują się opracowaniem baz cenowych, inaczej zwanych cennikami do programów kosztorysowych. Najpopularniejsze z nich to chyba wszystkim znany Sekocenbud oraz Intercenbud.

Sekocenbud występuje w kilkunastu odmianach. W zależności od potrzeb można nabyć poszczególne wydania:

  • Informacje o cenach czynników produkcji RMS
  • Biuletyny cen robót
  • Biuletyny cen scalonych
  • Biuletyny cen zagregowanych
  • Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne
  • Biuletyn Cen Ubezpieczniowych BCU

Informacje o cenach czynników produkcji RMS 

to jedna z najczęściej wykorzystywanych baz cenowych w kosztorysowaniu. Służą do sporządzania kalkulacji metodą szczegółową. Mogą być wykorzystywane również jako podstawa do negocjowania cen i stawek w postępowaniu bezprzetargowym. Zawierają ceny materiałów przedstawione w układzie branżowym jak również ceny pracy i najmu sprzętu budowlanego, stawki robocizny kosztorysowej oraz wskaźniki narzutów Kp. Kz i Z.

Biuletyny cen robót

Zestaw pięciu Biuletynów cen robót to gotowy do użycia zbiór kilkunastu tysięcy pozycji robót prostych skalkulowanych na podstawie powszechnie wykorzystywanych normatywów oraz cen jednostkowych pochodzących z notowań SEKOCENBUD. Pozwala na sporządzanie kalkulacji metodą uproszczoną. Wykorzystywany jest zarówno do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych na przetargi budowlane, jak również do rozliczania wykonanych robót i szacowania wartości szkód majątkowych.

Biuletyny cen scalonych

W zestawie Biuletynów cen robót scalonych można znaleźć ceny robót przygotowawczych (BCP), ceny robót drogowych, mostowych i torowych (BCD) oraz ceny asortymentów robót (BCA). Informacje te mogą być wykorzystywane do sporządzania kalkulacji metodą uproszczoną. Stosuje się je do przygotowywania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz do rozliczeń robót budowlanych. Przydatne są również przy opracowywaniu wniosków o dotacje (w tym ze środków UE), waloryzacji wynagrodzeń kontraktowych, szacowania szkód majątkowych i wartości nieruchomości.

Biuletyny cen zagregowanych
Do wycen na wysokim poziomie scalenia przeznaczony jest zestaw Biuletynów cen zagregowanych. Zawiera on ceny obiektów (BCO cz. I – obiekty kubaturowe i BCO cz. II – obiekty inżynieryjne), ceny modernizacji i remontów obiektów i ich elementów (BCM) jak również informacje niezbędne do oszacowania wartości na już wstępnym etapie inwestycji (WKI) – w tym do sporządzania opracowania „Wartość Kosztorysowa Inwestycji”. Biuletyny zagregowane stosuje się również do waloryzacji kontraktów, szacowania wartości odtworzeniowej nieruchomości, analiz ekonomicznych i projektowych (w ujęciu kosztowym).
Wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne
Obszerną informację o zróżnicowaniu regionalnym cen zawierają wydawnictwa waloryzacyjno-regionalizacyjne. Składają się na nią średnie regionalne ceny wybranych, powszechnie stosowanych materiałów budowlanych, instalacyjnych i elektrycznych; stawki robocizny oraz narzuty Kp, Kz i Z; ceny jednostkowe najczęściej wykonywanych robót oraz ceny jednostkowe najczęściej realizowanych obiektów. Układ regionów odpowiada aktualnemu podziałowi administracyjnemu kraju. Oprócz części regionalizacyjnej, ta grupa wydawnictw zawiera również prognozy oraz wskaźniki długookresowych zmian cen (nawet do kilkunastu lat wstecz). Jest to nieocenione narzędzie do waloryzacji kontraktów oraz przeceny i przeszacowania wartości robót i obiektów budowlanych. Prognozy dotyczą okresu trzech kwartałów i pozwalają na uwzględnienie ryzyka inflacyjnego w budżetach inwestycji oraz przy kontraktach rozliczanych w sposób ryczałtowy.
Biuletyn Cen Ubezpieczniowych BCU
Przeznaczony jest głównie dla osób i firm związanych ubezpieczeniami i likwidacją szkód majątkowych. Może być wykorzystywany również przez rzeczoznawców majątkowych, właścicieli i użytkowników obiektów dotkniętych różnego rodzaju szkodami, samorządy i organy administracji państwowej. Zawiera kompleksowy zestaw informacji związanych z wyceną robót występujących podczas różnego rodzaju szkód. Przydatny jest zwłaszcza podczas kataklizmów i związanych z nimi szkód masowych.